ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebrospinal

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebrospinal-, *cerebrospinal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fever; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhea; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhoea; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal pressureความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebrospinal Feverเซเรโบรสไปนาลฟีเวอร์ [การแพทย์]
Cerebrospinal fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Cerebrospinal Fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง,น้ำไขสันหลัง,น้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,ของไหลส่วนสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,น้ำสมองและไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,ของเหลวแห่งมันสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Fistulaรูรั่วของน้ำสมองไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Otorrheaน้ำหล่อสมองไหลทางหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pathwayทางเดินของน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pressure, Increasedความกดดันในน้ำไขสันหลังสูง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Rhinorrheaน้ำไขสันหลังออกทางจมูก [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, / ] cerebrospinal fluid, #23,620 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳脊髄膜炎[のうせきずいまくえん, nousekizuimakuen] (n) cerebrospinal meningitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerebrospinal
      adj 1: of or relating to the brain and spinal cord;
             "cerebrospinal fluid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top