ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebro-

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cerebro, -cerebro-, *cerebro*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebro-Pref. "สมอง","สมองใหญ่"
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebropathy; encephalopathyโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fever; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhea; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhoea; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal pressureความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebro Vascular Accidentsอุปัทวอันตรายของหลอดเลือดและสมอง [การแพทย์]
Cerebro-Vascular Accidentเส้นเลือดในสมองแตก [การแพทย์]
Cerebroside Sulfataseเซเรโบรไซด์ซัลฟาเตส [การแพทย์]
Cerebroside Sulfuric Acid Esterเอสเทอร์ของเซเรโบรไซด์ของกรดกำมะถัน [การแพทย์]
Cerebrosidesซีรีโบรไซด์,เซเรโบรไซด์,ซีรีโบรไซด์ [การแพทย์]
Cerebrospinal Feverเซเรโบรสไปนาลฟีเวอร์ [การแพทย์]
Cerebrospinal fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Cerebrospinal Fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง,น้ำไขสันหลัง,น้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,ของไหลส่วนสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,น้ำสมองและไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,ของเหลวแห่งมันสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคสมอง(n) cerebropathy, Thai Definition: โรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ แก่สมอง, Notes: (อังกฤษ)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, / ] cerebrospinal fluid, #23,620 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
セレブロシド[sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular [Add to Longdo]
脳血管疾患[のうけっかんしっかん, noukekkanshikkan] (n) cerebrovascular disease [Add to Longdo]
脳血管障害[のうけっかんしょうがい, noukekkanshougai] (n) cerebrovascular disease [Add to Longdo]
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳脊髄膜炎[のうせきずいまくえん, nousekizuimakuen] (n) cerebrospinal meningitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top