ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centile-, *centile*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centileใน ๑๐๐ ส่วน, ในศตภาค [ดู percentile] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセンタイル[pa-sentairu] (n) {comp} percentile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centile
   n 1: (statistics) any of the 99 numbered points that divide an
      ordered set of scores into 100 parts each of which contains
      one-hundredth of the total [syn: {percentile}, {centile}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
centime, gentile, senile, gentle, lentil

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top