ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

censer

S EH1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censer-, *censer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censer(n) กระถางธูป, Syn. thurible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censer(เซน'เซอะ) n. กระถางรูป,ภาชนะเผาเครื่องกำยาน
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
censer(n) กระถางธูป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคัน(n) censer, See also: earthen receptacle for burning, ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp, or for, Example: เราใช้ตะคันมาใส่เทียนอบสำหรับอบขนมหรืออบน้ำหอม, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจาน สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยานเมื่อเวลาอบน้ำทำน้ำอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่น้ำมันตามไฟต่างตะเกียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้สัมปทาน[phū hai sampathān] (n, exp) EN: licenser
เยินยอ[yoēnyø] (v) EN: praise ; laud   FR: encenser ; flatter

CMU English Pronouncing Dictionary
CENSER S EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censer (n) sˈɛnsər (s e1 n s @ r)
censers (n) sˈɛnsəz (s e1 n s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
香炉[こうろ, kouro] (n) censer; incense burner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censer
   n 1: a container for burning incense (especially one that is
      swung on a chain in a religious ritual) [syn: {censer},
      {thurible}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top