ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cell

S EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell-, *cell*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), See also: cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ, See also: cell phone, mobile phone
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, See also: dry cell
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cell(n) เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell(n) เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cell(n) โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell(n) หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell(n) ห้องเล็กๆ, Syn. cubicle, vault, hold
cell(vi) อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cello(n) เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellar(vt) เก็บในห้องใต้ดิน
cellar(n) ห้องใต้ดิน, Syn. underground room, vault, basement
cellist(n) นักเล่นเชลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist
celloเซล'โล) n. ไวโอลินใหญ่, See also: cellist n.
cellophanen. กระดาษแก้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
cello(n) ไวโอลินใหญ่
cellophane(n) กระดาษแก้ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
celluloid(n) เซลลูลอยด์
cellulose(n) เซลลูโลส
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cell๑. เซลล์๒. ช่อง [มีความหมายเหมือนกับ locule; loculus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell differentiationการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell divisionการแบ่งเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell membrane; membrane, plasmaเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell membrane; plasma membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell plateแผ่นกั้นเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell respirationการหายใจระดับเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ respiration, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell sapเซลล์แซป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell sap; cytosol; hyaloplasmน้ำในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cellเซลล์, เซลล์ไฟฟ้าเคมี, 1.เซลล์(ช.): หน่วยชีวิตเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และโพรทิสต์ เซลล์หนึ่ง ๆ ประกอบด้วยโพรโทพลาสซึมที่มีเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ 2.เซลล์ไฟฟ้าเคมี(ค.): ดู electrochemical cell [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cell Biologistsนักชีววิทยาด้านเซลล์ [การแพทย์]
Cell Biologyชีววิทยาของเซลล์ [การแพทย์]
Cell Bodiesตัวเซลล์ประสาทเซลล์ประสาท [การแพทย์]
Cell Bodyตัวเซลล์ [การแพทย์]
Cell Buttonsเม็ดกระดุมเซลล์ [การแพทย์]
Cell Cement Substancesตัวผนึกของเซลล์ [การแพทย์]
Cell Change, Axonalแอกโซนาลเซลล์เชนจ์ [การแพทย์]
Cell Coatผิวเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n, adj) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
There were three of us in the cell block down there!มีสามคนในเซลล์ที่นั้น First Blood (1982)
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ The Thing (1982)
I heard those doctors in Beverly Hills they just open you up and suck those fat cells out of there.เค้าได้ยินว่าพวกหมอ ๆ ที่เบเวอรี่ ฮิลล์น่ะ... ...เค้าจะแหวะขาตัวออก... แล้วก็ดูด ๆ ๆ เอาไขมันออกมากองไว้ข้างนอก Mannequin (1987)
- Back to your cell now!- - กลับไปที่เซลล์ของคุณตอนนี้! In the Name of the Father (1993)
He's up in his cell writing away.เขาขึ้นในเซลล์ของเขาเขียนออกไป In the Name of the Father (1993)
It's strange to be in a cell without him.มันแปลกเป็นที่อยู่ในเซลล์ โดยไม่ต้องเขา In the Name of the Father (1993)
Return to your cell blocks for evening count.ย้อนกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณสำหรับการนับตอนเย็น The Shawshank Redemption (1994)
All prisoners return to your cell blocks.นักโทษทั้งหมดกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณ The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cellA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
cellA human body consists of a countless number of cells.
cellA nerve cell responds to a slight stimulus.
cellAnimal bodies are made up of cells.
cellEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.
cellHe brought our TV set down to the cellar.
cellHe is the cellist in his class.
cellHe was put in a cell.
cellIf you want any more wine, go to the cellar and get some.
cellI have an interest in cello and piano.
cellIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
cellIn science class, we drew pictures of cells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือถือ(n) cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count Unit: เครื่อง
ห้องใต้ดิน(n) basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ใต้ดิน(n) cellar, Ant. บนดิน, Example: บ้านนี้มีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บไวน์, Thai Definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
เซลลูโลส(n) cellulose, Example: ร่างกายไม่มีเอนไซม์ที่ใช้ย่อยเซลลูโลส, Thai Definition: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่ซับซ้อน เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ฝ้าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ไหมเทียม ดินระเบิด ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มถ่ายรูปชนิดไม่ไวไฟ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
เซลล์(n) cell, Example: เซลล์มะเร็งจะแตกตัวในเวลาอันรวดเร็ว, Count Unit: เซลล์, Thai Definition: หน่วยชีวิตที่เล็กที่สุด, Notes: (อังกฤษ)
เซลลูลอยด์(n) celluloid, Example: เซลลูโลสไนเตรต เป็นพลาสติกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นได้เป็นชนิดแรก เรียกว่า เซลลูลอยด์, Thai Definition: สารประกอบประเภทเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ทำได้จากปฏิกิริยาของเซลลูโลสไนเทรต การบูร และเอทิลแอลกอฮอล์ ลักษณะเป็นของแข็ง ติดไฟง่ายมาก, Notes: (อังกฤษ)
กระดาษแก้ว(n) cellophane, See also: tracing paper, Example: กระดาษแก้วนำมาทำงานประดิษฐ์ได้หลายชนิด, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษที่มีเนื้อใส
โทรศัพท์เคลื่อนที่(n) mobile telephone, See also: cellular telephone, cell phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, Count Unit: เครื่อง
ห้องขัง(n) cell, See also: detention cell, prison cell, Syn. คุก, กรงขัง, Example: นักโทษถูกกักตัวไว้ในห้องขัง, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ที่สำหรับขังนักโทษ
ทึบ(adj) opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อันนั้น[an nan] (pr) EN: that one ; that thing  FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[an nī] (pr) EN: this one ; this thing  FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อันที่[an thī] (x) FR: celui que ; ce que ; celle que
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
บะหมี่[bamī] (n) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles  FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
CELL S EH1 L
CELLI CH EH1 L IY0
CELLO CH EH1 L OW0
CELLS S EH1 L Z
CELLA S EH1 L AH0
CELLAR S EH1 L ER0
CELL'S S EH1 L Z
CELLS' S EH1 L Z
CELLIO CH EH1 L IY0 OW0
CELLED S EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cell (n) sˈɛl (s e1 l)
cello (n) tʃˈɛlou (ch e1 l ou)
cells (n) sˈɛlz (s e1 l z)
cellar (n) sˈɛlər (s e1 l @ r)
cellos (n) tʃˈɛlouz (ch e1 l ou z)
cellars (n) sˈɛləz (s e1 l @ z)
cellist (n) tʃˈɛlɪst (ch e1 l i s t)
cellists (n) tʃˈɛlɪsts (ch e1 l i s t s)
cellular (j) sˈɛljulər (s e1 l y u l @ r)
cellarage (n) sˈɛlərɪʤ (s e1 l @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
纤维素[xiān wéi sù, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] cellulose, #18,727 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] cellar, #20,790 [Add to Longdo]
细胞膜[xì bāo mó, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄇㄛˊ, / ] cell membrane, #21,246 [Add to Longdo]
密室[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, ] cell; private room, #26,339 [Add to Longdo]
[yìn, ㄧㄣˋ, ] cellar, #27,338 [Add to Longdo]
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, ] cellphone, #35,416 [Add to Longdo]
大提琴[dà tí qín, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cello; violoncello, #36,229 [Add to Longdo]
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] cellar; basement, #41,469 [Add to Longdo]
细胞壁[xì bāo bì, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧˋ, / ] cell wall, #49,042 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]
Cellophan {n}; Zellophan {m}cellophane [Add to Longdo]
Zelle {f} | Zellen {pl}cell | cells [Add to Longdo]
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue [Add to Longdo]
Zellkern {m} [biol.] | Zellkerne {pl}cell nucleus; nucleus | cell nuclei; nuclei; nucleuses [Add to Longdo]
Zellteilung {f} [biol.]cell division [Add to Longdo]
Zellwand {f}cell wand; cell wall [Add to Longdo]
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
Tリンパ球;T淋巴球[ティーリンパきゅう, tei-rinpa kyuu] (n) (See T細胞) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
T細胞[ティーさいぼう, tei-saibou] (n) (See Tリンパ球) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セル[せる, seru] cell [Add to Longdo]
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cell
   n 1: any small compartment; "the cells of a honeycomb"
   2: (biology) the basic structural and functional unit of all
     organisms; they may exist as independent units of life (as in
     monads) or may form colonies or tissues as in higher plants
     and animals
   3: a device that delivers an electric current as the result of a
     chemical reaction [syn: {cell}, {electric cell}]
   4: a small unit serving as part of or as the nucleus of a larger
     political movement [syn: {cell}, {cadre}]
   5: a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided
     into small sections, each with its own short-range
     transmitter/receiver [syn: {cellular telephone}, {cellular
     phone}, {cellphone}, {cell}, {mobile phone}]
   6: small room in which a monk or nun lives [syn: {cell},
     {cubicle}]
   7: a room where a prisoner is kept [syn: {cell}, {jail cell},
     {prison cell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top