ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celibate

S EH1 L IH0 B AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celibate-, *celibate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celibate(adj) ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี), Syn. continent, virginal, unmarried
celibate(n) ผู้ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
celibateที่อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมจรรย์(n) virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
CELIBATE S EH1 L IH0 B AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celibate (n) sˈɛlɪbət (s e1 l i b @ t)
celibates (n) sˈɛlɪbəts (s e1 l i b @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
独身[どくしん, dokushin] (n,adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P) [Add to Longdo]
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 celibate
   adj 1: abstaining from sexual intercourse; "celibate priests"
       [syn: {celibate}, {continent}]
   n 1: an unmarried person who has taken a religious vow of
      chastity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top