ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavity

K AE1 V AH0 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavity-, *cavity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavity(n) หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavity liner; cavity varnish; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity proper, oralช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity varnish; cavity liner; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, abdominalช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, abscessโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, mastoidโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, middle ear; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavityโพรง,ภาวะที่เกิดมีช่อง,ทวาร,แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity Preparationการเตรียมโพรงฟัน [การแพทย์]
Cavity Sizeขนาดของโพรงเวนตริเคิล [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุม(n) pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count Unit: ขุม, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องปาก[chǿng pāk] (n, exp) EN: oral cavity
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
โพรง[phrōng] (n) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening  FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
รู[rū] (n) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice  FR: trou [m] ; orifice [m]
รูจมูก[rū jamūk] (n) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole  FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAVITY K AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavity (n) kˈævɪtiː (k a1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] cavity of body; tune, #4,921 [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; empty; vacuous, #15,617 [Add to Longdo]
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole, #35,451 [Add to Longdo]
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cavity magnetron (used to produce microwaves), #122,975 [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; pit [Add to Longdo]
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, / ] cavity wall; hollow wall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushöhlung {f}; Höhlung {f} | Aushöhlungen {pl}; Höhlungen {pl}cavity | cavities [Add to Longdo]
Höhle {f} | Höhlen {pl}cavity | cavities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブローホール[buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n,adj-no) vacuole; sap cavity [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n,adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
寛骨臼[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]
関節窩[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavity
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: space that is surrounded by something [syn: {cavity},
     {enclosed space}]
   3: soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to
     the death of a tooth [syn: {cavity}, {caries}, {dental
     caries}, {tooth decay}]
   4: (anatomy) a natural hollow or sinus within the body [syn:
     {cavity}, {bodily cavity}, {cavum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top