ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cattleman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cattleman-, *cattleman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cattleman(n) คนที่ทำอาชีพปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattlemann. คนเลี้ยงวัวควาย,คนเลี้ยงปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
cattleman(n) คนเลี้ยงวัวควาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cattleman (n) kˈætlmən (k a1 t l m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛飼い[うしかい, ushikai] (n) cattleman; raising cattle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cattleman
   n 1: a man who raises (or tends) cattle [syn: {cattleman}, {cow
      man}, {beef man}]
   2: a hired hand who tends cattle and performs other duties on
     horseback [syn: {cowboy}, {cowpuncher}, {puncher}, {cowman},
     {cattleman}, {cowpoke}, {cowhand}, {cowherd}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top