ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cataclysm

K AE1 T AH0 K L IH2 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cataclysm-, *cataclysm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm(n) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm(n) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
cataclysm(n) ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj, ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cataclysmic(adj) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
CATACLYSM K AE1 T AH0 K L IH2 S AH0 M
CATACLYSMIC K AE2 T AH0 K L IH1 Z M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cataclysm (n) kˈætəklɪzəm (k a1 t @ k l i z @ m)
cataclysms (n) kˈætəklɪzəmz (k a1 t @ k l i z @ m z)
cataclysmic (j) kˌætəklˈɪzmɪk (k a2 t @ k l i1 z m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophe {f}; Naturkatastrophe {f}; Kataklysmus {m} | Katastrophen {pl}; Naturkatastrophen {pl}cataclysm | cataclysms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change [Add to Longdo]
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm [Add to Longdo]
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cataclysm
   n 1: a sudden violent change in the earth's surface [syn:
      {catastrophe}, {cataclysm}]
   2: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
     city was affected by the irremediable calamity"; "the
     earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
     {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top