ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cat burglar

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cat burglar-, *cat burglar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cat burglar(n) นักย่องเบา

English-Thai: Nontri Dictionary
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cat burglarThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักย่องเบา(n) burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cat burglar
      n 1: a burglar who unlawfully breaks into and enters another
           person's house [syn: {housebreaker}, {cat burglar}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top