ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casserole

K AE1 S ER0 OW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casserole-, *casserole*
English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทะ = กะทะ[kratha = katha] (n) EN: frying pan ; pan ; skillet  FR: poêle à frire [f] ; casserole [f]
หม้อ[mø] (n) EN: pot ; pan  FR: casserole [f] ; marmite [f] ; pot [m]
หม้อหุงต้ม[mø hung tom] (n) EN: pan ; saucepan  FR: casserole [f]
หม้อมีด้าม[mø mī dām] (n, exp) FR: casserole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSEROLE K AE1 S ER0 OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casserole (n) kˈæsəroul (k a1 s @ r ou l)
casseroles (n) kˈæsəroulz (k a1 s @ r ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセロール[kasero-ru] (n) casserole [Add to Longdo]
キャセロール[kyasero-ru] (n) casserole (fre [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
蒸し鍋[むしなべ, mushinabe] (n) steamer; casserole dish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  casserole
      n 1: food cooked and served in a casserole
      2: large deep dish in which food can be cooked and served

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top