ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cascade

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cascade-, *cascade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cascade(vi) ตกลงมาเหมือนน้ำตก
cascade(n) น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่), Syn. waterfall, watercouse
cascade(n) ลักษณะเหมือนน้ำตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง tile ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cascade(n) น้ำตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cascade controlการควบคุมแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cascade firingการปล่อยกระแสเป็นลำดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cascade foldชั้นหินคดโค้งเป็นหลั่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cascaded carryการทดแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cascade Reuseการใช้ใหม่ตามสภาพ, Example: การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cascade Sequenceการเร่งเป็นขั้นๆ [การแพทย์]
cascade spillwaycascade spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cascade Systemการทำงานแบบ"ขั้นน้ำตก" [การแพทย์]
cascade weircascade weir, ฝายขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตก(n) waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai Definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[nāmtok] (n) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract  FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASCADE K AE0 S K EY1 D
CASCADED K AE0 S K EY1 D IH0 D
CASCADES K AE0 S K EY1 D Z
CASCADE'S K AE0 S K EY1 D Z
CASCADES' K AE0 S K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cascade (v) kˈæskˈɛɪd (k a1 s k ei1 d)
cascaded (v) kˈæskˈɛɪdɪd (k a1 s k ei1 d i d)
cascades (v) kˈæskˈɛɪdz (k a1 s k ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小瀑布[xiǎo pù bù, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] cascade [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaskade {f} | Kaskaden {pl}cascade | cascades [Add to Longdo]
Kaskadenbombenwurf {m} [mil.]cascade bombing [Add to Longdo]
Kaskadenmotor {m}cascade motor [Add to Longdo]
Kaskadenschaltung {f}cascade connection; tandem connection [Add to Longdo]
Kaskadensortierung {f}cascade sorting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケーディングスタイルシート[kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS [Add to Longdo]
カスケード[kasuke-do] (adj-na,n) cascade [Add to Longdo]
カスケードシャワー[kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
カスケード表示[カスケードひょうじ, kasuke-do hyouji] (n) {comp} cascade [Add to Longdo]
縦続[じゅうぞく, juuzoku] (n) concatenation; cascade (connection) [Add to Longdo]
縦続接続[じゅうぞくせつぞく, juuzokusetsuzoku] (n) cascade (connection) (electronics) [Add to Longdo]
小滝[おたき, otaki] (n) cascade [Add to Longdo]
瀑布[ばくふ, bakufu] (n) waterfall; cataract; cascade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cascade
   n 1: a small waterfall or series of small waterfalls
   2: a succession of stages or operations or processes or units;
     "progressing in severity as though a cascade of genetic
     damage was occurring"; "separation of isotopes by a cascade
     of processes"
   3: a sudden downpour (as of tears or sparks etc) likened to a
     rain shower; "a little shower of rose petals"; "a sudden
     cascade of sparks" [syn: {shower}, {cascade}]
   v 1: rush down in big quantities, like a cascade [syn:
      {cascade}, {cascade down}]
   2: arrange (open windows) on a computer desktop so that they
     overlap each other, with the title bars visible

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top