ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry away-, *carry away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry away(phrv) ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น, See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
carry away(phrv) ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. carry along
carry away(phrv) ชักชวน, See also: ทำให้ฮึกเหิม
carry away(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ตื่นตาตื่นใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry awayThe music will carry away the girls.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เด็ดชีวิต[det chīwit] (v, exp) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life  FR: ôter la vie ; emporter

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び去る[はこびさる, hakobisaru] (v5r) to carry away [Add to Longdo]
持ち去る[もちさる, mochisaru] (v5r) to take away; to carry away [Add to Longdo]
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry away
   v 1: remove from a certain place, environment, or mental or
      emotional state; transport into a new location or state;
      "Their dreams carried the Romantics away into distant
      lands"; "The car carried us off to the meeting"; "I'll take
      you away on a holiday"; "I got carried away when I saw the
      dead man and I started to cry" [syn: {take away}, {bear
      off}, {bear away}, {carry away}, {carry off}] [ant:
      {bring}, {convey}, {fetch}, {get}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top