ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carpetbag

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carpetbag-, *carpetbag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carpetbag(n) กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARPETBAGGER K AA1 R P AH0 T B AE2 G ER0
CARPETBAGGERS K AA1 R P AH0 T B AE2 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carpetbag (n) kˈaːpɪtbæg (k aa1 p i t b a g)
carpetbags (n) kˈaːpɪtbægz (k aa1 p i t b a g z)
carpetbagger (n) kˈaːpɪtbægər (k aa1 p i t b a g @ r)
carpetbaggers (n) kˈaːpɪtbægəz (k aa1 p i t b a g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisetasche {f} | Reisetaschen {pl}carpetbag | carpetbags [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carpetbag
   adj 1: following the practices or characteristic of
       carpetbaggers; "carpetbag adventurers"; "a carpetbag
       government"
   2: presumptuously seeking success or a position in a new
     locality; "a carpetbag stranger"; "a capetbag politician"
     [syn: {carpetbag}, {carpetbagging}]
   n 1: traveling bag made of carpet; widely used in 19th century

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top