ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carnival

K AA1 R N AH0 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carnival-, *carnival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carnival(n) งานเฉลิมฉลองของมวลชน, Syn. carney, carnie, festival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carnivalIf we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.
carnivalRio's carnival is held in February.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเทศกาล(n) carnival, Syn. เทศกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานฉลอง[ngān chaløng] (n, exp) EN: celebration ; fete ; festival ; carnival  FR: célébration [f] ; fête [m] ; festival [m] ; carnaval [m]
งานเทศกาล[ngān thētsakān] (n) EN: carnival  FR: carnaval [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARNIVAL K AA1 R N AH0 V AH0 L
CARNIVALS K AA1 R N AH0 V AH0 L Z
CARNIVAL'S K AA1 R N AH0 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carnival (n) kˈaːnɪvəl (k aa1 n i v @ l)
carnivals (n) kˈaːnɪvəlz (k aa1 n i v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘉年华会[jiā nián huá huì, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] carnival [Add to Longdo]
谢肉节[xiè ròu jié, ㄒㄧㄝˋ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] carnival (esp. Christian) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttenrede {f}carnival speech [Add to Longdo]
Büttenredner {m}; Büttenrednerin {f}carnival speeker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
カーニバル[ka-nibaru] (n) carnival; (P) [Add to Longdo]
謝肉祭[しゃにくさい, shanikusai] (n) the carnival [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carnival
   n 1: a festival marked by merrymaking and processions
   2: a frenetic disorganized (and often comic) disturbance
     suggestive of a large public entertainment; "it was so funny
     it was a circus"; "the whole occasion had a carnival
     atmosphere" [syn: {circus}, {carnival}]
   3: a traveling show; having sideshows and rides and games of
     skill etc. [syn: {carnival}, {fair}, {funfair}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top