ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivating

K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivating-, *captivating*, captivat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captivating(adj) ที่มีเสน่ห์, Syn. charming

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVATING K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivating (v) kˈæptɪvɛɪtɪŋ (k a1 p t i v ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, ] captivating, #17,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fesselnd {adj} | fesselnder | am fesselndstencaptivating | more captivating | most captivating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivating
   adj 1: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
       "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting
       music"; "an enthralling book"; "antique papers of
       entrancing design"; "a fascinating woman" [syn:
       {bewitching}, {captivating}, {enchanting}, {enthralling},
       {entrancing}, {fascinating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top