ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivated

K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivated-, *captivated*, captivat, captivate
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captivatedI was captivated by her beauty.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVATED K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivated (v) kˈæptɪvɛɪtɪd (k a1 p t i v ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
目を奪われる[めをうばわれる, mewoubawareru] (exp,v1) to be captivated (visually) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivated
   adj 1: strongly attracted [syn: {captivated}, {charmed}]
   2: filled with wonder and delight [syn: {beguiled},
     {captivated}, {charmed}, {delighted}, {enthralled},
     {entranced}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top