ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivate

K AE1 P T IH0 V EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivate-, *captivate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captivate(vt) หว่านเสน่ห์, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. charm, fascinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm

English-Thai: Nontri Dictionary
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captivate (Electronic resouree)แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captivateHe knows how to captivate his audience.
captivateI was captivated by her beauty.
captivateThat child captivates everyone with his sunny smile.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVATE K AE1 P T IH0 V EY2 T
CAPTIVATED K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 D
CAPTIVATES K AE1 P T IH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivate (v) kˈæptɪvɛɪt (k a1 p t i v ei t)
captivated (v) kˈæptɪvɛɪtɪd (k a1 p t i v ei t i d)
captivates (v) kˈæptɪvɛɪts (k a1 p t i v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
惹く[ひく, hiku] (v5k) to attract; to captivate [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
目を奪われる[めをうばわれる, mewoubawareru] (exp,v1) to be captivated (visually) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivate
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top