ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capers

K EY1 P ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capers-, *capers*, caper
CMU English Pronouncing Dictionary
CAPERS K EY1 P ER0 Z
CAPER K EY1 P ER0
CAPERTON K EY1 P ER0 T AH0 N
CAPERNAUM K AH0 P ER1 N IY0 AH0 M
LANDSCAPER L AE1 N D S K EY2 P ER0
LANDSCAPERS L AE1 N D S K EY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capers (v) kˈɛɪpəz (k ei1 p @ z)
caper (v) kˈɛɪpər (k ei1 p @ r)
capered (v) kˈɛɪpəd (k ei1 p @ d)
capering (v) kˈɛɪpərɪŋ (k ei1 p @ r i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caper(vi) กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol
caper(n) การกระโดดอย่างสนุกสนาน, Syn. prank, trick, escapade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip, prank, frolic
capercailzie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่, Syn. caperdaillie
caperdaillie(แคพเพอเคล'ยี,-ซี) n. ไก่ขนาดใหญ่, Syn. capercailzie

English-Thai: Nontri Dictionary
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caperAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่วงน้ำหนัก[thūang nāmnak] (v, exp) EN: handicap  FR: handicaper ; lester

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏弄[xì nòng, ㄒㄧˋ ㄋㄨㄥˋ, / ] caper; jest, #32,910 [Add to Longdo]
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure, #181,403 [Add to Longdo]
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ ㄨㄥ, ] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee) [Add to Longdo]
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology) [Add to Longdo]
马槟榔[mǎ bīng lang, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] caper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freudensprung {m}; Lufttsprung {m}caper [Add to Longdo]
Kaper {f} [bot.] [cook.] | Kapern {pl}caper | capers [Add to Longdo]
Kapernstrauch {m} [bot.]caper shrub [Add to Longdo]
Kapriole {f}; Eskapade {f}caper [Add to Longdo]
Landschaftsgärtner {m}landscaper [Add to Longdo]
Luftsprung {m} | Luftsprünge machencaper | to cut capors [Add to Longdo]
herumtollento caper [Add to Longdo]
Er machte Dummheiten.He cut a caper. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケッパー;ケイパー;ケーパー[keppa-; keipa-; ke-pa-] (n) caper (Capparis spinosa) [Add to Longdo]
蜜蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top