ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capacious

K AH0 P EY1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capacious-, *capacious*, capaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacious(adj) ที่สามารถบรรจุได้มาก, Syn. spacious, roomy, large

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious

English-Thai: Nontri Dictionary
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[kwāng] (adj) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious  FR: large ; spatieux ; vaste

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPACIOUS K AH0 P EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capacious (j) kˈəpˈɛɪʃəs (k @1 p ei1 sh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  capacious
      adj 1: large in capacity; "she carried a capacious bag"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top