ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caoutchouc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caoutchouc-, *caoutchouc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caoutchouc(เคา'ชูด) n. ยางพารา,ยางดิบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรายาง[trāyāng] (n) EN: rubber stamp  FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]
ยาง[yāng] (n) EN: rubber ; gum ; resine ; latex  FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]
ยางสังเคราะห์[yāng sangkhrǿ] (n, exp) EN: synthetic rubber  FR: caoutchouc synthétique [m]
ยางธรรมชาติ[yāng thammachāt] (n, exp) EN: natural rubber  FR: caoutchouc naturel [m]
ยางเทียม[yāng thīem] (n, exp) EN: artificial rubber ; synthetic rubber  FR: caoutchouc artificiel [m] ; caoutchouc synthétique [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天然ゴム[てんねんゴム, tennen gomu] (n) natural rubber; India rubber; caoutchouc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caoutchouc
   n 1: an elastic material obtained from the latex sap of trees
      (especially trees of the genera Hevea and Ficus) that can
      be vulcanized and finished into a variety of products [syn:
      {rubber}, {natural rubber}, {India rubber}, {gum elastic},
      {caoutchouc}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top