ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canyon

K AE1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canyon-, *canyon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canyon(n) หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย), Syn. valley, gully, gorge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canyon(แคน'เยิน) n. หุบเขาลึก, Syn. ravine
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
canyon(n) หุบเขาลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canyon๑. หุบผาชัน, แคนยอน๒. หุบเหวคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canyonThe Grand Canyon at sunrise was the most impressive sight that I had ever seen.
canyonThe Grand Canyon is one of the most popular places in the USA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรกธาร(n) canyon, See also: gorge, ravine, Syn. หุบผา, Thai Definition: หุบผาลึกชันและแคบมาก มีหน้าผาชัน 2 ข้าง มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง
ชรัว(n) valley, See also: canyon, Syn. ซอกเขา, หุบเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกรนแคนยอน[Kraēn Khaēnyøn] (n, exp) EN: Grand Canyon  FR: Grand Canyon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANYON K AE1 N Y AH0 N
CANYONS K AE1 N Y AH0 N Z
CANYON'S K AE1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canyon (n) kˈænjən (k a1 n y @ n)
canyons (n) kˈænjənz (k a1 n y @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
峡谷[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] canyon; gill; ravine, #16,132 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlucht {f} | Schluchten {pl}canyon | canyons [Add to Longdo]
Schluchtenzaunkönig {m} [ornith.]Canyon Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャニオン[kyanion] (n) canyon [Add to Longdo]
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon [Add to Longdo]
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  canyon
      n 1: a ravine formed by a river in an area with little rainfall
           [syn: {canyon}, {canon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top