ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canny

K AE1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canny-, *canny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canny(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด,อัศจรรย์,น่าขนลุก,พิกล,รุนแรง,ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
uncanny(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[līlap] (adj) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable  FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNY K AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canny (j) kˈæniː (k a1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; umsichtig; schlau; clever {adj} | vorsichtiger; umsichtiger | am vorsichtigsten; am umsichtigstencanny | cannier | canniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]
険相[けんそう, kensou] (adj-na,n) forbidding look; uncanny look [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots) [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canny
   adj 1: showing self-interest and shrewdness in dealing with
       others; "a cagey lawyer"; "too clever to be sound" [syn:
       {cagey}, {cagy}, {canny}, {clever}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top