ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canister

K AE1 N AH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canister-, *canister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canister(n) กระป๋องสเปรย์
canister(n) กล่องบรรจุอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
canister(n) กระป๋อง,ถ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canisterกล่องดักไอน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระป๋อง[krapǿng] (n) EN: tin ; tincan ; can ; canister  FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
ถ้ำชา[thamchā] (n) EN: tea-caddy ; tea canister

CMU English Pronouncing Dictionary
CANISTER K AE1 N AH0 S T ER0
CANISTER K AE1 N IH0 S T ER0
CANISTERS K AE1 N AH0 S T ER0 Z
CANISTERS K AE1 N IH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canister (n) kˈænɪstər (k a1 n i s t @ r)
canisters (n) kˈænɪstəz (k a1 n i s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell, #229,250 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Topffilter {m}canister filter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャニスター[kyanisuta-] (n) canister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canister
   n 1: a metallic cylinder packed with shot and used as ammunition
      in a firearm [syn: {case shot}, {canister}, {canister
      shot}]
   2: metal container for storing dry foods such as tea or flour
     [syn: {canister}, {cannister}, {tin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top