ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candlelight

K AE1 N D AH0 L L AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candlelight-, *candlelight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candlelight(n) แสงเทียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candlelightn. แสงสว่างจากเทียนไข,สายัณห์

English-Thai: Nontri Dictionary
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสงเทียน(n) candlelight, See also: smart, Example: แสงเทียนวูบไหวด้วยแรงลมในยามค่ำคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสงเทียน[saēng thīen] (n, prop) EN: candlelight ; smart  FR: lueur d'une bougie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDLELIGHT K AE1 N D AH0 L L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candlelight (n) kˈændl-laɪt (k a1 n d l - l ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerzenlicht {n} | Kerzenlichter {pl}candlelight | candlelights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンドルライト[kyandoruraito] (n) candlelight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  candlelight
      n 1: the light provided by a burning candle [syn: {candlelight},
           {candle flame}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top