ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaigner

K AE0 M P EY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaigner-, *campaigner*
English-Thai: Nontri Dictionary
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignerThe eloquent campaigner was elected hands down.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [m]
นักรณรงค์[nak ronnarong] (n) EN: campaigner
ผู้ร่วมรณรงค์[phū ruam ronnarong] (n, exp) EN: campaigner

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPAIGNER K AE0 M P EY1 N ER0
CAMPAIGNERS K AE0 M P EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaigner (n) kˈæmpˈɛɪnər (k a1 m p ei1 n @ r)
campaigners (n) kˈæmpˈɛɪnəz (k a1 m p ei1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動員[うんどういん, undouin] (n) campaigner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  campaigner
      n 1: a politician who is running for public office [syn:
           {campaigner}, {candidate}, {nominee}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top