ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camera

K AE1 M ER0 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camera-, *camera*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camera(n) กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
cameraman(n) ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
camera-shy(adj) ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
unicameral(ยูนิแคม'เมอเริล) adj. ประกอบด้วยสภาเดี่ยว, See also: unicameralism.

English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cameraห้องทำงานของผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Cameralกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายภาพ [การแพทย์]
Cameras, Boxกล้องบ๊อกซ์ [การแพทย์]
Cameras, Photospotกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cameras, Pinholeกล้องรูเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cameraAlmost every tourist carries a camera with him.
cameraAre you bringing your camera?
cameraAs it happens, I have left the camera at home.
cameraCan you recommend a good camera?
cameraDad bought a camera.
cameraDad bought me a camera.
cameraDid you see my camera?
cameraDid you use my camera?
cameraDon't forget to take a camera with you.
cameraDo you have a camera?
cameraDo you know how to use this camera?
cameraDo you know where he bought his camera?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง(n) cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง(n) cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
กล้องถ่ายรูป(n) camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ, Example: กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง(n) photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
กล้อง(n) camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องถ่ายภาพ(n) camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายรูป, Example: กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง(n) photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ(n) cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[chang kløng] (n) EN: cameraman ; camerawoman  FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[changphāp] (n) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman  FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[chang thāirūp] (n) EN: photographer ; cameraman  FR: photographe [m]
โดยไม่เปิดเผย[dōi mai poētphoēi] (x) EN: behind closed doors ; in camera  FR: à huis clos
การประชุมภายใน[kān prachum phāinai] (n, exp) EN: meeting in camera
คนถ่ายรูป[khonthāirūp] (n) EN: cameraman
กล้อง[klǿng] (n) EN: camera  FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[klǿng] (n) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]  FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องดิจิตอล[kløng dijitøn] (n, exp) EN: digital camera  FR: appareil photo digital [m]
กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น[klǿng thāi phāp lāi chūang khleūn] (n, exp) EN: multispectral camera  FR: caméra multispectrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMERA K AE1 M ER0 AH0
CAMERA K AE1 M R AH0
CAMERAS K AE1 M ER0 AH0 Z
CAMERAS K AE1 M R AH0 Z
CAMERA'S K AE1 M R AH0 Z
CAMERAMAN K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N
CAMERAMEN K AE1 M ER0 AH0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camera (n) kˈæmərə (k a1 m @ r @)
cameras (n) kˈæmərəz (k a1 m @ r @ z)
cameraman (n) kˈæmərəmæn (k a1 m @ r @ m a n)
cameramen (n) kˈæmərəmɛn (k a1 m @ r @ m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera, #10,209 [Add to Longdo]
照相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera, #14,399 [Add to Longdo]
摄影机[shè yǐng jī, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ, / ] camera, #28,078 [Add to Longdo]
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, ] camera bellows; camera obscura, #28,983 [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
照像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] camera oculi; aqueous chamber of the eye [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] TH: กล้องถ่ายรูป  EN: camera

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoapparat {m}; Kamera {f} | Fotoapparate {pl}; Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraführung {f}camera work [Add to Longdo]
Kamera {f} | Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraauswahl {f}camera selector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっきりカメラ;びっくりカメラ[dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
アイカメラ[aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]
イーイーカメラ[i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
インスタマチックカメラ[insutamachikkukamera] (n) Instamatic camera [Add to Longdo]
インスタントカメラ[insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
ウェブカメラ[uebukamera] (n) {comp} web camera; webcam [Add to Longdo]
オービス[o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オルシコン[orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camera
   n 1: equipment for taking photographs (usually consisting of a
      lightproof box with a lens at one end and light-sensitive
      film at the other) [syn: {camera}, {photographic camera}]
   2: television equipment consisting of a lens system that focuses
     an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an
     electron beam [syn: {television camera}, {tv camera},
     {camera}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top