ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calumniate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calumniate-, *calumniate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calumniate(vt) ใส่ร้าย, See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง, Syn. defame, slander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander

English-Thai: Nontri Dictionary
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่นประมาท[minpramāt] (v) EN: libel ; calumniate ; slander  FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calumniate (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪt (k @1 l uh1 m n i ei t)
calumniated (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪtɪd (k @1 l uh1 m n i ei t i d)
calumniates (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪts (k @1 l uh1 m n i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calumniate
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top