ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmness

K AA1 M N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmness-, *calmness*, calmnes
English-Thai: Nontri Dictionary
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmnessHis calmness is more apparent than real.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ความสงบเงียบ(n) quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[sānti] (n) EN: peace ; tranquillity ; calmness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[sāntiphāp] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
ศานติสุข[sāntisuk] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMNESS K AA1 M N AH0 S
CALMNESS K AA1 L M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmness (n) kˈaːmnəs (k aa1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmness
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]
   2: an absence of strong winds or rain
   3: a feeling of calm; an absence of agitation or excitement
     [ant: {agitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top