ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmly

K AA1 M L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmly-, *calmly*, calm
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmlyHe heard the news calmly.
calmlyShe took the news calmly.
calmlyYou should act more calmly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
เยือกเย็น(adv) calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
ใจเย็น(adv) calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
ราบคาบ(adv) tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai Definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบคาบ[rāpkhāp] (adv) EN: tranquilly ; calmly
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (adv) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly  FR: tranquillement
เยือกเย็น[yeūakyen] (adv) EN: calmly

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMLY K AA1 M L IY0
CALMLY K AA1 L M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmly (a) kˈaːmliː (k aa1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
悠然[ゆうぜん, yuuzen] (n,adj-t,adv-to) with an air of composure; calmly [Add to Longdo]
悠揚迫らず[ゆうようせまらず, yuuyousemarazu] (exp,adv) calmly; composedly [Add to Longdo]
落ち落ち[おちおち, ochiochi] (adv) quietly; calmly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmly
   adv 1: with self-possession (especially in times of stress); "he
       spoke calmly to the rioting students"
   2: in a sedate manner [syn: {sedately}, {calmly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top