ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

callously

K AE1 L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -callously-, *callously*, callous
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรากตรำ(adv) hard, See also: callously, Syn. ทนทุกข์, หนัก, บากบั่น, Example: เขาทนทำงานอย่างตรากตรำเพื่อต้องการเก็บเงินไว้มากๆ, Thai Definition: อย่างสมบุกสมบัน, อย่างไม่ปรานีปราศรัย
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(v) be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ใจแข็ง(adj) hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจแข็ง(v) have a hard heart, See also: be callous, be pitiless, be heartless, be merciless, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม่จะรักลูกมากแต่แม่ก็ใจแข็งยอมให้ลูกไปเรียกต่อต่างประเทศ, Thai Definition: ไม่ยอมง่ายๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, อดกลั้นความเจ็บปวดหรือทุกข์โศกไว้ได้
ใจจืด(adj) indifferent, See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: เขาช่างเป็นคนใจจืดกับคนยากไร้เหลือเกิน
ใจจืดใจดำ(adj) unsympathetic, See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Example: ข่าวว่าผู้สมัครคนนี้เป็นคนใจจืดใจดำพึ่งไม่ได้ จึงทำให้ประชาชนเสื่อมความนิยม, Thai Definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแก่ใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร
ใจจืดใจดำ(v) be unsympathetic, See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Example: เขาใจจืดใจดำกับน้องสาวของเขา ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแก่ใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร
ใจไม้ไส้ระกำ(adj) unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai Definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
ใจไม้ไส้ระกำ(v) be unfeeling, See also: be hard-hearted, be cruel, be callous, be merciless, be ruthless, be pitiless, be heartles, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: ฉันไม่ใจไม้ไส้ระกำขนาดขับไล่ไสส่งพ่อแม่กลับไปทั้งที่ยังไม่หายป่วย

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLOUSLY K AE1 L AH0 S L IY0
CALLOUS K AE1 L AH0 S
CALLOUSED K AE1 L AH0 S T
CALLOUSNESS K AE1 L AH0 S N AH0 S

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
callous(adj) ใจดำ, Syn. hardhearted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
callous-หนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
callousมีแผลเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: be hardened ; be callous ; be inured
ด้าน[dān] (adj) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callous (j) kˈæləs (k a1 l @ s)
callousness (n) kˈæləsnəs (k a1 l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狠心[hěn xīn, ㄏㄣˇ ㄒㄧㄣ, ] callous; heartless, #16,735 [Add to Longdo]
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, ] grim; unfeeling; callous, #17,568 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] callous, #44,041 [Add to Longdo]
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ㄨˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] cold-hearted; unfeeling; callous, #49,791 [Add to Longdo]
心硬[xīn yìng, ㄒㄧㄣ ㄧㄥˋ, ] heard-hearted; callous, #109,026 [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, ] callous on hand or foot, #180,625 [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, ] callous, #857,290 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwieligkeit {f}callousness [Add to Longdo]
hartcallous [Add to Longdo]
hart {adv}callously [Add to Longdo]
schwielig {adj}callused; callous [Add to Longdo]
schwielig {adv}callously [Add to Longdo]
verhärtetcallouses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless [Add to Longdo]
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person [Add to Longdo]
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  callously
      adv 1: in a callous way; "he callously exploited their feelings"
             [syn: {callously}, {unfeelingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top