ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calico

K AE1 L AH0 K OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calico-, *calico*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calico(n) ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
calico(n) ผ้าดิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calico(n) แมวสามสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกล็ดแก้ว[klet kaēo] (n, exp) EN: Calico plant

CMU English Pronouncing Dictionary
CALICO K AE1 L AH0 K OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calico (n) kˈælɪkou (k a1 l i k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, ] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India), #435,340 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kattundruck {m}calico printing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラコ[kyarako] (n,adj-no) calico [Add to Longdo]
キャリコ[kyariko] (n) calico [Add to Longdo]
模様莧(oK)[もようびゆ;モヨウビユ, moyoubiyu ; moyoubiyu] (n) (uk) calico plant (Alternanthera ficoidea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calico
   adj 1: made of calico or resembling calico in being patterned;
       "calico dresses"; "a calico cat"
   2: having sections or patches colored differently and usually
     brightly; "a jester dressed in motley"; "the painted desert";
     "a particolored dress"; "a piebald horse"; "pied daisies"
     [syn: {motley}, {calico}, {multicolor}, {multi-color},
     {multicolour}, {multi-colour}, {multicolored}, {multi-
     colored}, {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
     {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
     {varicolored}, {varicoloured}]
   n 1: coarse cloth with a bright print

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top