ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caldera

K AE2 L D EH1 R AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caldera-, *caldera*
English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calderaแคลดีรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caldera complexแคลดีราซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALDERA K AE2 L D EH1 R AH0
CALDERA K AO2 L D EH1 R AH0
CALDERARO K AA0 L D ER0 AA1 R OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krater {m}; Caldera {f} | Krater {pl}caldera | calderas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルデラ[karudera] (n) caldera; (P) [Add to Longdo]
カルデラ湖[カルデラこ, karudera ko] (n) caldera lake [Add to Longdo]
火口[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera [Add to Longdo]
陥没湖[かんぼつこ, kanbotsuko] (n) lake formed in volcanic caldera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カルデラ[かるでら, karudera] Caldera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  caldera
      n 1: a large crater caused by the violent explosion of a volcano
           that collapses into a depression

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top