ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cadaver

K AH0 D AE1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadaver-, *cadaver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadaver(n) ซากศพ, Syn. corpse
cadaverous(adj) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, Syn. pale and thin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse

English-Thai: Nontri Dictionary
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadaver; corpseศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric-ศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric rigidity; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric spasmการหดเกร็งของศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cadaverศพ,คนที่ตายแล้ว [การแพทย์]
Cadaver Donorจากผู้ที่เสียชีวิต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CADAVER K AH0 D AE1 V ER0
CADAVERS K AH0 D AE1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cadaver (n) kˈədˈaːvər (k @1 d aa1 v @ r)
cadavers (n) kˈədˈaːvəz (k @1 d aa1 v @ z)
cadaverous (j) kˈədˈævərəs (k @1 d a1 v @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenöffnung {f}cadaver dissection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カダベリン[kadaberin] (n) cadaverine [Add to Longdo]
死体(P);屍体[したい, shitai] (n,adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cadaver
   n 1: the dead body of a human being; "the cadaver was intended
      for dissection"; "the end of the police search was the
      discovery of a corpse"; "the murderer confessed that he
      threw the stiff in the river"; "honor comes to bless the
      turf that wraps their clay" [syn: {cadaver}, {corpse},
      {stiff}, {clay}, {remains}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top