ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cacao

K AH0 K EY1 OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cacao-, *cacao*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cacao(n) ต้นโกโก้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดใช้ทำโกโก้หรือชอคโกแลต
cacao(n) เมล็ดของต้นโกโก้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cacao(คะเค'โอ) n. ต้นโกโก้,เมล็ดโกโก้,ผลโกโก้, Syn. cocoa

English-Thai: Nontri Dictionary
cacao(n) ต้นโกโก้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cacaoโกโก้ (ต้นไม้) [TU Subject Heading]
Cacaoโกโก้,โกโก้(พืช) [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกโก้[kōkō] (n) EN: cocoa  FR: cacao [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CACAO K AH0 K EY1 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cacao (n) kˈəkˈaːou (k @1 k aa1 ou)
cacaos (n) kˈəkˈaːouz (k @1 k aa1 ou z)
cacao-bean (n) kˈəkˈaːou-biːn (k @1 k aa1 ou - b ii n)
cacao-tree (n) kˈəkˈaːou-triː (k @1 k aa1 ou - t r ii)
cacao-beans (n) kˈəkˈaːou-biːnz (k @1 k aa1 ou - b ii n z)
cacao-trees (n) kˈəkˈaːou-triːz (k @1 k aa1 ou - t r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kakaobaum {m} [bot.]cacao tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カカオ[kakao] (n) cacao; cocoa [Add to Longdo]
カカオバター[kakaobata-] (n) cacao butter; cocoa butter [Add to Longdo]
カカオマス[kakaomasu] (n) cacao mass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cacao
      n 1: tropical American tree producing cacao beans [syn: {cacao},
           {cacao tree}, {chocolate tree}, {Theobroma cacao}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top