ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cabdriver

K AE1 B D R AY2 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabdriver-, *cabdriver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabdriver(n) คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabdriver, cabman, taxi driver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Zodiac's last confirmed victim was the cabdriver Paul Stine.เหยื่อของฆาตกรจักรราศีรายสุดท้าย ที่ยืนยันออกมา คือคนขับแท็กซี่ พอล สไตน์ True Genius (2012)
In '69, Zodiac killed the cabdriver from the backseat.ในปี1969 ฆาตรกรจักรราศีฆ่า คนขับแท็กซี่ จากที่นั่งด้านหลัง True Genius (2012)
The cabdriver is just a sacrifice.คนขับแท็กซี่ เป็นแค่เรื่องบูชายัณ True Genius (2012)
All I know is that the cabdriver definitely made the 911 call.แล้วที่รู้ตอนนี้คือ\ คนขับแท็กซี่ เป็นคนโทรไปแจ้ง 911 แน่นอน The Survivor in the Soap (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CABDRIVER K AE1 B D R AY2 V ER0
CABDRIVERS K AE1 B D R AY2 V ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabdriver
   n 1: someone who drives a taxi for a living [syn: {taxidriver},
      {taximan}, {cabdriver}, {cabman}, {cabby}, {hack driver},
      {hack-driver}, {livery driver}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top