ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

byword

B AY1 W ER2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -byword-, *byword*, bywor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byword(n) สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี, Syn. standing joke, axiom, catchword

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password

English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bywordThe name "Cleopatra" has become a byword for a beautiful woman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษิต[phāsīt] (n) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw  FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BYWORD B AY1 W ER2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
byword (n) bˈaɪwɜːʳd (b ai1 w @@ d)
bywords (n) bˈaɪwɜːʳdz (b ai1 w @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagwort {n} | Schlagwörter {pl}byword | bywords [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑い草;笑い種[わらいぐさ, waraigusa] (n) laughingstock; byword [Add to Longdo]
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 byword
   n 1: a condensed but memorable saying embodying some important
      fact of experience that is taken as true by many people
      [syn: {proverb}, {adage}, {saw}, {byword}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top