ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bypassing

B AY1 P AE2 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bypassing-, *bypassing*, bypass
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BYPASSING B AY1 P AE2 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bypassing (v) bˈaɪpaːsɪŋ (b ai1 p aa s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgehung {f} | Umgehungen {pl} | unter Umgehung der Innenstadtbypassing | bypassings | by bypassing the town center; by avoiding the town center [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions