ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

by-product

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -by-product-, *by-product*
English-Thai: Longdo Dictionary
by-product(n) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by-product(n) กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
by-productผลผลิตพลอยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By-productsผลพลอยได้ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลพลอยได้(n) by-product, Example: ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของสงครามก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และกฎหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副产品[fù chǎn pǐn, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] by-product, #29,647 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 by-product
   n 1: a secondary and sometimes unexpected consequence [syn: {by-
      product}, {byproduct}]
   2: a product made during the manufacture of something else [syn:
     {by-product}, {byproduct}, {spin-off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top