ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buzzer

B AH1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buzzer-, *buzzer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buzzer(n) กริ่ง, See also: ออดเสียง, Syn. alarum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buzzerสัญญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buzzerPlease push the buzzer.
buzzerThe buzzer sounded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออด(n) buzzer, See also: doorbell, bell, Example: วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบนรถเมล์ คือ การติดตั้งออด หรือสัญญาณอันตราย, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องบอกสัญญาณที่มีเสียงดังเช่นนั้น
กริ่ง(n) bell, See also: buzzer, Syn. กระดิ่ง, Example: ผู้พักอาศัยกดกริ่งเรียกยามมาเปิดประตู, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องบอกสัญญาณมีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดิ่ง[krading] (n) EN: bell ; buzzer ; handbell  FR: sonnette [f] ; clochette [f]
กริ่ง[kring] (n) EN: bell ; buzzer  FR: cloche [f] ; sonnerie [f]
ออด[øt] (n) EN: buzzer ; doorbell ; bell  FR: sonnette [f] ; vibreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUZZER B AH1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buzzer (n) bˈʌzər (b uh1 z @ r)
buzzers (n) bˈʌzəz (b uh1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスブザー[basubuza-] (n) bath buzzer [Add to Longdo]
ブザー[buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P) [Add to Longdo]
呼び鈴[よびりん, yobirin] (n) bell (used for summoning or signalling); buzzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buzzer
   n 1: a push button at an outer door that gives a ringing or
      buzzing signal when pushed [syn: {doorbell}, {bell},
      {buzzer}]
   2: a signaling device that makes a buzzing sound

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top