ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buxom

B AH1 K S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buxom-, *buxom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buxom(adj) อ้วนท้วน, See also: อวบอัด, Syn. plump, Ant. skinny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buxom(บัค'เซิม) adj. มีหน้าอกใหญ่,อวบอัด,ท้วม, See also: buxomness n. ดูbuxom

English-Thai: Nontri Dictionary
buxom(adj) ท้วม,อวบอัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อั๋น(adj) plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
BUXOM B AH1 K S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buxom (j) bˈʌksəm (b uh1 k s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person, #4,831 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P) [Add to Longdo]
肉付き;肉づき[にくづき, nikuduki] (n) (1) bodily build; degree of fleshiness; (adj-no) (2) strapping; buxom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buxom
   adj 1: (of a woman's body) having a large bosom and pleasing
       curves; "Hollywood seems full of curvaceous blondes"; "a
       curvy young woman in a tight dress" [syn: {bosomy},
       {busty}, {buxom}, {curvaceous}, {curvy}, {full-bosomed},
       {sonsie}, {sonsy}, {stacked}, {voluptuous}, {well-
       endowed}]
   2: (of a female body) healthily plump and vigorous ; "a
     generation ago...buxom actresses were popular"-
     Robt.A.Hamilton; [syn: {buxom}, {zaftig}, {zoftig}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top