ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buttery

B AH1 T ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttery-, *buttery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttery(adj) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERY B AH1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttery (n) bˈʌtəriː (b uh1 t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食料貯蔵室[しょくりょうちょぞうしつ, shokuryouchozoushitsu] (n) larder; pantry; stillroom; buttery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buttery
   adj 1: unpleasantly and excessively suave or ingratiating in
       manner or speech; "buttery praise"; "gave him a fulsome
       introduction"; "an oily sycophantic press agent";
       "oleaginous hypocrisy"; "smarmy self-importance"; "the
       unctuous Uriah Heep"; "soapy compliments" [syn:
       {buttery}, {fulsome}, {oily}, {oleaginous}, {smarmy},
       {soapy}, {unctuous}]
   2: resembling or containing or spread with butter; "a rich
     buttery cake"
   n 1: a small storeroom for storing foods or wines [syn:
      {pantry}, {larder}, {buttery}]
   2: a teashop where students in British universities can purchase
     light meals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top