ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buttermilk

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttermilk-, *buttermilk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttermilk(n) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
buttermilk(n) นมเปรี้ยว

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERMILK B AH1 T ER0 M IH2 L K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttermilk (n) bˈʌtəmɪlk (b uh1 t @ m i l k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バターミルク[bata-miruku] (n) buttermilk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  buttermilk
      n 1: residue from making butter from sour raw milk; or
           pasteurized milk curdled by adding a culture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top