ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butterfly

B AH1 T ER0 F L AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterfly-, *butterfly*, butterf
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfly(n) ผีเสื้อ
butterfly(n) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly(n) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
butterfly(n) ผีเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Areaลักษณะคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Shapeลักษณะเหมือนผีเสื้อ [การแพทย์]
butterfly valvebutterfly valve, ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butterflyA bat flying in the sky looks like a butterfly.
butterflyA butterfly is a mature caterpillar.
butterflyA hummingbird is no larger than a butterfly.
butterflyHe happened to catch sight of a rare butterfly.
butterflyHe picked up a butterfly between his thumb and forefinger.
butterflyI caught a beautiful butterfly.
butterflyIs it a butterfly or a moth?
butterflyIt takes two years for the butterfly to mature.
butterfly'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
butterflyOh, there's a butterfly!
butterflyThe caterpillar turned into a butterfly.
butterflyThe children were mending their butterfly-nets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
ชงโค[chongkhō] (n) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia
มหาหงส์[mahāhong] (n) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily
หมากเหลือง[māk leūang] (n, exp) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm
งวงผีเสื้อ[ngūang phīseūa] (n, exp) EN: sucking trunk of a butterfly
ผีเสื้อ[phīseūa] (n) EN: butterfly  FR: papillon [m]
ผีเสื้อกลางวัน[phīseūa klāngwan] (n, exp) EN: butterfly  FR: papillon de jour [m]
ผีเสื้อหนอนมะนาว[phīseūa nøn manāo] (n, exp) EN: Lime Butterfly
ว่ายท่าผีเสื้อ[wāi thā phīseūa] (n, exp) EN: butterfly stroke  FR: nage papillon [f] ; brasse papillon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERFLY B AH1 T ER0 F L AY2
BUTTERFLY'S B AH1 T ER0 F L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butterfly (n) bˈʌtəflaɪ (b uh1 t @ f l ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,210 [Add to Longdo]
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, ] butterfly stroke (swimming), #35,866 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] butterfly, #50,573 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] butterfly, #79,084 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly [Add to Longdo]
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, / ] butterfly (family) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelklappe {f}butterfly valve [Add to Longdo]
Falter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Tagfalter {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]
Schmetterling {m} [zool.] | Schmetterlinge {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アラビアンバタフライフィッシュ[arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish [Add to Longdo]
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butterfly
   n 1: diurnal insect typically having a slender body with knobbed
      antennae and broad colorful wings
   2: a swimming stroke in which the arms are thrown forward
     together out of the water while the feet kick up and down
     [syn: {butterfly}, {butterfly stroke}]
   v 1: flutter like a butterfly
   2: cut and spread open, as in preparation for cooking;
     "butterflied shrimp"
   3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top