ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butterfish

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterfish-, *butterfish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfish(n) ปลาจาระเม็ด, Syn. pompano

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfishn. ปลาจาละเม็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาตาพอง[plā tā phøng] (x) EN: butterfish

Japanese-English: EDICT Dictionary
真魚鰹;鯧[まながつお;マナガツオ, managatsuo ; managatsuo] (n) (uk) butterfish (any fish of family Stromateidae, esp. species Pampus punctatissimus); harvestfish; rudderfish [Add to Longdo]
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butterfish
   n 1: any of numerous small flat Atlantic food fish having smooth
      skin
   2: small marine fish with a short compressed body and feeble
     spines [syn: {butterfish}, {stromateid fish}, {stromateid}]
   3: slippery scaleless food fish of the northern Atlantic coastal
     waters [syn: {rock gunnel}, {butterfish}, {Pholis gunnellus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top