ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butter up

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butter up-, *butter up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butter up to(phrv) ประจบ, See also: สอพลอ, ประจบประแจง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออดอ้อนออเซาะ[øt-øn øsǿ] (v, exp) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words
ประจบประแจง[prajop prajaēng] (v) EN: butter up ; flatter  FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.

Japanese-English: EDICT Dictionary
よいしょ;よいっしょ[yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]
気褄を合わす[きづまをあわす, kidumawoawasu] (exp,v5s) (obsc) (See 機嫌をとる) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of [Add to Longdo]
媚を売る[こびをうる, kobiwouru] (exp,v5r) (1) to coquet (of a woman); to entice a customer (of a prostitute); (2) to flatter; to butter up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  butter up
      v 1: flatter with the intention of getting something [syn:
           {butter up}, {brown-nose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top