ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butte

B Y UW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butte-, *butte*
Possible hiragana form: ぶって
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butter(n) เนย
buttery(adj) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
buttercup(n) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfly(n) ผีเสื้อ
butterfly(n) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly(n) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain
butterfish(n) ปลาจาระเม็ด, Syn. pompano
buttermilk(n) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
buttercream(n) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
butter up to(phrv) ประจบ, See also: สอพลอ, ประจบประแจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)

English-Thai: Nontri Dictionary
butte(n) ภูเขาชัน
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butteเนินยอดป้าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterเนย,เนยเหลว [การแพทย์]
Butter Fatมันเนย [การแพทย์]
Butter Fatมันเนย,ไขมันเนย [การแพทย์]
Butter Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Butter, Peanutเนยถั่วลิสง [การแพทย์]
Butter, Rancidเนยเน่า [การแพทย์]
Butterfliesผีเสื้อ [TU Subject Heading]
Butterfliesผื่นแดงตรงโหนกแก้มและจมูก [การแพทย์]
Butterfliesผีเสื้อกลางวัน,ผีเสื้อ,ผีเสื้อกระพือปีก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butte4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
butteA bat flying in the sky looks like a butterfly.
butteA butterfly is a mature caterpillar.
butteA hummingbird is no larger than a butterfly.
butteBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
butteBread and butter is my usual breakfast.
butteBread and butter is their usual breakfast.
butteButter and cheese are made from milk.
butteButterflies of this species are now extinct.
butteButter is made from cream.
butteButter is made from milk.
butteButter is sold by the pound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
ตาหวาน(n) Priacanthus, See also: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water, Syn. ปลาตาหวาน, ตาโต, ตาพอง, Example: ตาหวานเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของปลาตาพอง, Count Unit: ตัว, ชนิด, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
ชงโค[chongkhō] (n) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
เค้กเนยสด[khēk noēi sot] (n, exp) EN: butter cake
มหาหงส์[mahāhong] (n) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily
หมากเหลือง[māk leūang] (n, exp) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm
งวงผีเสื้อ[ngūang phīseūa] (n, exp) EN: sucking trunk of a butterfly
เนย[noēi] (n) EN: butter ; fresh butter  FR: beurre [m]
เนยสด[noēi sot] (n, exp) EN: fresh butter  FR: beurre frais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTE B Y UW1 T
BUTTER B AH1 T ER0
BUTTERY B AH1 T ER0 IY0
BUTTERS B AH1 T ER0 Z
BUTTERED B AH1 T ER0 D
BUTTERFAT B AH1 T ER0 F AE2 T
BUTTERCUP B AH1 T ER0 K AH2 P
BUTTERING B AH1 T ER0 IH0 NG
BUTTERICK B AH1 T ER0 IH0 K
BUTTERFLY B AH1 T ER0 F L AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butted (v) bˈʌtɪd (b uh1 t i d)
butter (v) bˈʌtər (b uh1 t @ r)
butters (v) bˈʌtəz (b uh1 t @ z)
buttery (n) bˈʌtəriː (b uh1 t @ r ii)
buttered (v) bˈʌtəd (b uh1 t @ d)
buttercup (n) bˈʌtəkʌp (b uh1 t @ k uh p)
butterfly (n) bˈʌtəflaɪ (b uh1 t @ f l ai)
butteries (n) bˈʌtərɪz (b uh1 t @ r i z)
buttering (v) bˈʌtərɪŋ (b uh1 t @ r i ng)
butterbean (n) bˈʌtəbiːn (b uh1 t @ b ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,210 [Add to Longdo]
黄油[huáng yóu, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄡˊ, / ] butter, #25,182 [Add to Longdo]
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, ] butterfly stroke (swimming), #35,866 [Add to Longdo]
酥油[sū yóu, ㄙㄨ ㄧㄡˊ, ] butter, #49,154 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] butterfly, #50,573 [Add to Longdo]
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, ] butter, #52,110 [Add to Longdo]
酥油茶[sū yóu chá, ㄙㄨ ㄧㄡˊ ㄔㄚˊ, ] butter tea (Tibetan, Mongolian etc drink derived from milk), #67,179 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] butterfly, #79,084 [Add to Longdo]
酥油花[sū yóu huā, ㄙㄨ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ, ] butter sculpture (Tibetan art form using paint derived from milk products), #116,612 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Butter(n) |die| เนย
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, Syn. sehr weich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buttermilch {f}buttermilk [Add to Longdo]
Buttersäure {f}butyric acid [Add to Longdo]
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered [Add to Longdo]
Butterblume {f}buttercup [Add to Longdo]
Butterbonbon {n}butterscotch [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl}bread and butter | sandwiches [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper [Add to Longdo]
Butterdose {f} | Butterdosen {pl}butter dish | butter dishes [Add to Longdo]
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper [Add to Longdo]
Butterfass {n} | Butterfässer {pl}butter tub | butter tubs [Add to Longdo]
Butterfass {n}; große Milchkanne {f} [Br.]churn [Add to Longdo]
butterhaltigbutyraceous [Add to Longdo]
buttern | butterndto churn butter | churning butter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
でぶっちょ[debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butte
   n 1: a hill that rises abruptly from the surrounding region; has
      a flat top and sloping sides
   2: a town in southwestern Montana; center for mining copper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top