ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butcher

B UH1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butcher-, *butcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butcher(n) คนขายเนื้อ, See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
butcher(vt) ฆ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
butchers(sl) การมอง, See also: การดู
butchery(n) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butcherA butcher deals in meat.
butcherHe set up as a butcher.
butcherShe bought it at the butcher's.
butcherThat ugly butcher resembles that fictional monster.
butcherThe baker's is next door to the butcher's.
butcherThe butcher who sold me this beef is always friendly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม(v) slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คนขายเนื้อ[khonkhāi neūa] (n) EN: butcher  FR: boucher [m]
คนฆ่าสัตว์[khon khā sat] (n) EN: butcher  FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ล้ม[lom] (v) EN: slaughter ; butcher ; kill  FR: tuer
ร้านขายเนื้อสัตว์[rān khāi neūa sat] (n, exp) EN: butcher's ; butcher's shop  FR: boucherie [f]
สังหาร[sanghān] (v) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate  FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTCHER B UH1 CH ER0
BUTCHERS B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERY B UH1 CH ER0 IY0
BUTCHER'S B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERED B UH1 CH ER0 D
BUTCHERING B UH1 CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butcher (v) bˈutʃər (b u1 ch @ r)
butchers (v) bˈutʃəz (b u1 ch @ z)
butchery (n) bˈutʃəriː (b u1 ch @ r ii)
butchered (v) bˈutʃəd (b u1 ch @ d)
butchering (v) bˈutʃərɪŋ (b u1 ch @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, ] butcher; fig. murderous dictator, #29,030 [Add to Longdo]
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet, #50,302 [Add to Longdo]
屠户[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, / ] butcher, #62,827 [Add to Longdo]
卖肉者[mài ròu zhě, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] butcher, #620,236 [Add to Longdo]
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, ] butcher; fig. brutal killer [Add to Longdo]
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, / ] butcher; meat merchant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ブッチャー[buccha-] (n) butcher [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery [Add to Longdo]
精肉店[せいにくてん, seinikuten] (n) meat shop; butcher's shop [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butcher
   n 1: a retailer of meat [syn: {butcher}, {meatman}]
   2: a brutal indiscriminate murderer
   3: a person who slaughters or dresses meat for market [syn:
     {butcher}, {slaughterer}]
   4: someone who makes mistakes because of incompetence [syn:
     {bungler}, {blunderer}, {fumbler}, {bumbler}, {stumbler},
     {sad sack}, {botcher}, {butcher}, {fuckup}]
   v 1: kill (animals) usually for food consumption; "They
      slaughtered their only goat to survive the winter" [syn:
      {butcher}, {slaughter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top