ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

busybody

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -busybody-, *busybody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busybody(n) คนสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
busybodyn. คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
busybodyDon't be a busybody.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ากี้เจ้าการ(n) busybody, See also: officious person, meddler, Example: ถ้าเธอขืนทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการก็จะถูกตำรวจสงสัย, Thai Definition: ผู้ชอบทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรือใหญ่[hūareūayai] (n, exp) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody  FR: chef [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
busybody (n) bˈɪzɪbɒdiː (b i1 z i b o d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigtuer {m} | Wichtigtuer {pl}busybody | busybodies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詮索好き;せんさく好き[せんさくずき, sensakuzuki] (n) nosy person; busybody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  busybody
      n 1: a person who meddles in the affairs of others [syn:
           {busybody}, {nosy-parker}, {nosey-parker}, {quidnunc}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top