ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bustling

B AH1 S AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bustling-, *bustling*, bustl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustling(adj) อึกทึกครึกโครม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว Failan (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bustlingEveryone was bustling about.
bustlingPeople are bustling about.
bustlingShe is bustling about in the kitchen.
bustlingThe sleepy town has been transformed into a bustling city.
bustlingThe street was bustling with shoppers.
bustlingTokyo is bustling with life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอแจ(adv) bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai Definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSTLING B AH1 S AH0 L IH0 NG
BUSTLING B AH1 S L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bustling (v) bˈʌslɪŋ (b uh1 s l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] bustling; tumultuous; noisy, #21,655 [Add to Longdo]
熙熙攘攘[xī xī rǎng rǎng, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ, ] bustling, #30,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わらわら;ワラワラ[warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity [Add to Longdo]
賑やか[にぎやか, nigiyaka] (adj-na) bustling; busy; (P) [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P) [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bustling
      adj 1: full of energetic and noisy activity; "a bustling city"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top